İngilizce Eğitimi / Sayılabilen,Sayılamayan İsim FGE =
Önceki
Sonraki
AÇIKLAMA

 Aşağıdaki kelimelerin nasıl kullanıldıklarını inceleyelim:

Chair

experience

progress

furniture

hair

work

information

luggage

permission

progress

work

job


 • 1. I didn't have much luggage just two small bags.
 • 2. They'll tell you all you want to know. They'll give you plenty ofinformation.
 • 3. There is room for everybody to sit down. There are plenty ofchairs.
 • 4. We have no furniture, not even a bed or a table.
 • 5. "What does Alan look like?" "He's got a long beard and very short hair.
 • 6. Carla's English is better than it was. She's made progress.
 • 7. George is unemployed. He's looking for a job.
 • 8. George is unemployed. He's looking for work.
 • 9. If you want to leave work early, you have to ask forpermission.
 • 10. I don't think Ann will get the job. She hasn't got enoughexperience.
 • 11. Rita has done many interesting things. She should write a book about her experiences.
İNGİLİZCE KURSU ÖNERİLER
KPDS Sınav Kursu   KPDS Nedir? Kamu Personeli Dil Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için ÖSYM tarafından yılda 2 kez Mayıs ve Kasım aylarında yapılan bir sınavdır. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olan KPDS'de soru dağılımı genellikle şöyledir: 1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar&Vocabulary) Toplam 14 puandır. 5 soruluk kelime bilgisi (Vocabulary) : İsim (noun), sıfat (adjective),zarf (adverb) ve öbeksi eylem (phrasal verb) biçiminde kelimeler sorulmaktadır. 2 soruluk zaman bilgisi (Tenses) 3 soruluk edat (Prepositions) : İngilizce'deki birlikte kullanım (collocation) bilgisini ölçmeyi hedefler. 4 soruluk bağlaçlar (Conjunctions) ve diğer konular test edilmektedir. 10 Soruluk 2 adet Cloze Test: Toplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5'er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar. 2) Cümle Tamamlama bölümü (Sentence Completion) Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar. 3) Okuma (Reading) Toplam 20 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4'er soru sorulur. 4) Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion) Toplam 4 soru, 4 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir. 5) Anlamca en yakın cümle (Restatement) Toplam 4 soru, 4 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir. 6) Duruma uygun ifade (Situational Expression) Toplam 4 soru, 4 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir. 7) Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion) Toplam 4 soru, 4 puandır. 4 kısa paragraf'tan birer cümle çıkarılarak, adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir. 8) Çeviri bölümü (Translation) Toplam 6 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3'er soru şeklinde uygulanır. 7) Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence) Toplam 4 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir. KPDS geçerlilik süresi ne kadardır? KPDS'nin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak KPDS sonucunuzu maaşınıza eklediğiniz takdirde geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Beş yıl geçtiğinde KPDS notunuz bir seviye düşer. Örnek olarak 2007 yılında KPDS'den A almış bir kişi 2012 yılına kadar A notu üzerinden tazminat alırken, 2012 yılından itibaren bir seviye düşerek B notu üzerinden tazminat alır. KPDS'de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz? KPDS'nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür. Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır. KPDS'de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.
KPDS Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girerler. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir. Bu sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülür.
KPDS Sınavı  Yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent ve doktora/sanatta yeterlik adaylarının bu sınava girip başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora/sanatta yeterlik adaylarının 100 üzerinden en az 50,000 puan almaları gerekir. Sınavda 80 soru sorulur. Her bir sorunun değeri 1,250 puandır ve yanlış doğru netini götürmez.
KPDS Eğitimi  Yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent ve doktora/sanatta yeterlik adaylarının bu sınava girip başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora/sanatta yeterlik adaylarının 100 üzerinden en az 50,000 puan almaları gerekir. Sınavda 80 soru sorulur. Her bir sorunun değeri 1,250 puandır ve yanlış doğru netini götürmez.
Ümraniye KPDS Sınav Kursu  Türkiye de veya uluslararası düzeyde merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenmektedir. Buna göre uluslararası düzeyde uygulanan sınavların ÜDS ye eşdeğerlik durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir:
KPDS Kursu   ÜDS TOEFL IELTS     ESKİ – YENİ   DOÇENTLİK 65 513 – 183 6,0(Her Bölümden) DOKTORA/SANATTA YETERLİK 50 477 – 153 5,5(Her Bölümden)   ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar aşağıda verilmiştir. Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık. Sağlık Bilimleri:Sağlık Bilimleri.Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar),Mesleki Eğitim (sosyal  
TOEFL sınavı Kursu Ümraniye
İngilizce Kursu Ümraniye
TELL ME MORE
Chit Chat
Our Discovery Island -3 Activity Book
Super Surprise 2 Class Book
Cheeky Monkey 2 Busy Book
Özel Ders Kursu Ümraniye
YÖNETİCİLER VE İŞADAMLARI İÇİN İŞ İNGİLİZCESİ
Yöneticiler için İngilizce Kursu Fiyatı
Adres : Istiklal Mahallesi Alemdag Caddesi Halilo?ullar? Is Merkezi No:172 A-1 (Son Durak Isiklari) mraniye /Ist.
Tel : (0216) 316 16 48
Fax : (0216) 316 16 49
Email : info@firstgoldenenglish.com
web tasar?m?: Fsm Digital Web Agency